Marijo Immink-Hoppenbrouwers

Let op: Deze persoon heeft momenteel geen actieve functies

Naam: Marijo Immink-Hoppenbrouwers

marijo.immink@goirle.nl

Algemeen

 

3e locoburgemeester

Wethouder Immink pakt een aantal taken weer op. Haar portefeuille wordt nog deels verdeeld onder de andere wethouders. 

Portefeuille
• WMO (exclusief beschermd wonen) (beschermd wonen tijdelijk overgenomen door Tess van de Wiel)
• Welzijn (inclusief wijkcentra en toegang) (uitvoeringsagenda Goirle Glanst overgenomen door Tess van de Wiel)
• Back2Basics (trekker) (tijdelijk overgenomen door Tess van de Wiel)
• Inclusiebeleid (trekker)
• Participatiewet en arbeidstoeleiding (+Diamantgroep) (tijdelijk overgenomen door Johan Swaans)
• Armoedebeleid 
• Projectwethouder Proeftuin 
• Regionale Inkoop sociaal domein (3D) (lokaal: tijdelijk overgenomen door Tess van de Wiel)
• Regionale Inkoop sociaal domein (3D) (regionaal: wethouder uit de regio HvB) 
• Subsidies en inkoop op bovengenoemde terreinen
• Projectopdracht beheersing kosten sociaal domein fase 1

 

Nevenfuncties

  • Plaatsvervangend lid van de Bestuurscommissie Jeugd als onderdeel van de Gemeenschappelijke Regeling Hart van Brabant
  • Plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van de GGD Hart voor Brabant
  • Plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van de Regionale Ambulance Voorziening Midden-West-Noord
  • Lid van het Algemeen Bestuur van de Diamant-groep
  • Plaatsvervangend bestuurlijk vertegenwoordiger van de Regiotaxi

 

 

Functie historie

2022

  • Onbekend - 30 jun. 2022 Wethouder, College van Burgemeester en Wethouders
  • Onbekend - 30 jun. 2022 Wethouder, Pro Actief Goirle
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens