Peter van Dijk

Wethouder Actief sinds 28 jun. 2022 Bekijk pagina

Algemeen

3e loco-burgemeester

- Financiën
- Economische zaken/economisch beleid
- MKB
- Openbare ruimte, biodiversiteit, en infrastructuur (inclusief kap- en uitritvergunningen)
- Bedrijventerreinen
- Recreatie en Toerisme
- Kermis
- Verkeer en mobiliteit
- MIRT A58
- Kunst, monumenten, erfgoed en archeologie
- Beheer en onderhoud gemeentelijk vastgoed (exclusief onderwijs-, sport- en culturele accommodaties)
- Grondstoffenbeleid en circulaire economie
- Subsidies op de bovengenoemde terreinen
- Projectwethouder Strategische heroriëntatie

 

 

E-mail: Peter.van.Dijk@Goirle.nl

Nevenfuncties

  • Plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (OMWB);
  • Vertegenwoordiger ten aanzien van NV Brabant Water en de NV TWM;
  • Bestuurlijk vertegenwoordiger ten aanzien van de Bank voor Nederlandse Gemeenten (BNG);
  • Bestuurlijk vertegenwoordiger van het (op te richten) Regionaal Ontwikkelbedrijf (ihkv REKS).

Functie historie

Heden

  • Actief sinds 28 jun. 2022 Wethouder, College van Burgemeester en Wethouders
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens