Spreekrecht

Spreekrecht gemeente Goirle

De gemeenteraad van Goirle wil u graag betrekken bij beslissingen die het gemeentebestuur neemt. Eén van de manieren om uw mening te geven is gebruik te maken van het spreekrecht in een commissievergadering.

Hoe werkt het?

De commissievergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. Bij aanvang van het betreffende agendapunt kunt u het woord voeren. De commissievoorzitter bepaalt de spreektijd. U krijgt maximaal vijf minuten spreektijd.

Over welke onderwerpen mag u inspreken?

In de vergadering kunt u iets zeggen over ieder onderwerp waarmee de gemeenteraad zich bezighoudt. Het woord kan echter niet gevoerd worden over:

  • een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar en beroep openstaat of heeft openstaan;
  • benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
  • een gedraging waarover een klacht ex. artikel 9:1 van de algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.

Wanneer u vindt dat de raadsleden op de hoogte moeten zijn van onderwerpen die niet op de agenda van de commissie vergaderingen staan, neemt u dan vooral contact op met de griffie. Bekeken wordt dan hoe uw boodschap het best met de raad gedeeld kan worden.

Wanneer en waar wordt vergaderd?

De vergaderingen vinden doorgaans plaats in de raadzaal van het gemeentehuis, Oranjeplein 1 in Goirle. De agenda's worden gepubliceerd op de website.

Wat moet u doen als u gebruik wilt maken van het spreekrecht?

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken moet u zich daarvoor aanmelden. U kunt dit doorgeven tot 16.00 uur op de werkdag voorafgaand aan de dag van de commissievergadering bij de griffie. U vermeldt daarbij uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. U kunt dit telefonisch of per e-mail doen: 013-5310610 of mail griffie@goirle.nl