Integriteit

Het functioneren van de overheid staat en valt voor een belangrijk deel met integer handelen van zowel raadsleden, bestuurders als ambtenaren. Burgers moeten er op kunnen vertrouwen dat de overheid betrouwbaar en integer is. Al het overheidshandelen wordt bekostigd met belastinggeld. En zonder vertrouwen in de overheid en haar regels zal de burger zelf ook niet bereid zijn zich te houden aan de normen die het algemeen belang dienen. Daarom is het gedrag van elke overheidsmedewerker zo belangrijk.

De raad van Goirle heeft daarom integriteitsbeleid en gedragscode vastgesteld. Voor de verschillende raadsleden, collegeleden en leden van raadscommissies kunt u hier op onze website per persoon zien welke andere functies zij naast hun functie in raad of college bekleden.