Govert van Gorp

Naam: Govert van Gorp

Commissielid, Commissieleden
Commissielid, Pro Actief Goirle
govert.van.gorp@goirle.nl
Commissieleden Commissielid Actief sinds 01 jan. 2024 Bekijk pagina

Algemeen

Govert.van.Gorp@goirle.nl

 

Ik zet me bij Pro Actief Goirle (PAG) in voor een Goirle en Riel van nu en in de toekomst waar het zorgeloos opgroeien/ontwikkelen, prettig werken en goed en betaalbaar wonen is. Met extra aandacht voor een sterk en gezond verenigingsleven, een actief cultureel leven en goed onderwijs.

Pro Actief Goirle dient het maatschappelijk belang en heeft oog voor individuele wensen van inwoners, bedrijven en organisaties. We nemen onze inwoners en ondernemers serieus en we verwachten ook van hen, dat zij óns serieus nemen. We leggen uit wat de gemeente doet en wat iemand zelf moet doen, en waarom dingen wel of niet kunnen. Dit alles met oog voor een economisch gezonde en groene gemeente, waar ondernemers en burgers investeren op een duurzame wijze, waar we in goede samenwerking werkgelegenheid creëren en woningen bouwen voor starters en ouderen én waar we sociaal omgaan met elkaar.

PAG staat continue in de ‘door-ontwikkel-stand’; zodat we steeds in kunnen én zullen spelen op onze veranderende samenleving en de ontwikkelingen daarin. Wat mij betreft hoort daar een bestuurscultuur en vergaderwijze bij die past bij deze tijd: En dus over de inhoud moet gaan. Een cultuur waarin de raad -de gekozen volksvertegenwoordiging van onze gemeente- een sterke positie heeft ten opzichte van B&W en ambtenaren.

Voor goede ideeën die jij hebt voor onze leefgemeenschap en leefomgeving in de gemeente Goirle ben ik enthousiast te maken. Kom maar op!

Nevenfuncties

  • Bestuurslid / penningmeester WTC De Hellen Goirle (fietsclub)
  • Bestuurslid VvE i.o. Van Besouw 3801

Functie historie

Heden

  • Actief sinds 01 jan. 2024 Commissielid, Commissieleden
  • Actief sinds 01 jan. 2024 Commissielid, Pro Actief Goirle

2023

  • 10 okt. 2023 - 31 dec. 2023 Burgerraadslid, Burgerraadsleden
  • 10 okt. 2023 - 31 dec. 2023 Burgerraadslid, Pro Actief Goirle
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Stemmingen

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens