Johan Swaans

Let op: Deze persoon heeft momenteel geen actieve functies

Algemeen

2e locoburgemeester

Portefeuille:

 • Financiën
 • Economische zaken
 • Midden- en Kleinbedrijf
 • Openbare ruimte (realisatie en beheer)
 • Projectwethouder Bakertand
 • Bedrijventerreinen
 • Recreatie en Toerisme
 • Evenementen
 • Kunst, monumenten, erfgoed en archeologie
 • Cultuur (inclusief bibliotheek, Factorium en Jan van Besouw)
 • Beheer en onderhoud vastgoed en gemeentelijke eigendommen (inclusief huisvesting Mill-Hill, Mainframe)
 • Subsidies op de bovengenoemde terreinen

Tijdelijke toevoeging:

 • Participatiewet en arbeidstoeleiding (Diamantgroep)

Nevenfuncties

- Bestuurlijk vertegenwoordiger ten aanzien van NV Brabant Water en de NV TMW
- Bestuurlijk vertegenwoordiger ten aanzien van de Bank voor Nederlandse Gemeenten (BNG)

 

 

Functie historie

2022

 • 23 mei 2018 - 30 jun. 2022 Wethouder, College van Burgemeester en Wethouders
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens