Monique van Brederode

Monique van Brederode

Foto van Monique van Brederode

Contact informatie

Logo van Gemeenteraad
Orgaan: Gemeenteraad Periode: van: tot: Functie: Raadslid
Logo van Audit Comité
Commissie: Audit Comité Periode: van: tot: Functie: Commissielid
Logo van VVD
Fractie: VVD Periode: van: 8 november 2020 tot: Functie: Raadslid VVD
  • Schimmelpenninck van der Oijestraat 4
  • 5051 XK Goirle
  • Mbl 06 - 22 40 45 42

Fysio-bewegingstherapeut, maatschappelijk werker, personeel Coach en Mediator

Vanaf 1972 werkzaam geweest in de medische verzorgende sector van uitvoerder, begeleider naar coaching van hulpverlener naar het opzetten van een eigen bedrijf die zich bezig hield met de indicatiestelling voor alle overheidsgeralateerde zorg (w.o. Wmo, langdurige zorg, jeugdzorg, e.d.)

Op dit moment houd ik mij bezig met Arbodienstverlening (van Brederode Arbeid & Gezondheid B.V.). Het ondersteunen van werkgever in het kader van de wet verbetering poortwachter en de daaruit voortkomende coaching van medewerkers of het bieden van mediatie.